Hvis du er ansvarlig for vedligeholdelse og drift af en boligforening, så ved du med sikkerhed også, at ejendommens afløbs- og kloaksystem, er under foreningens ansvar. Derfor skal du være sikker på, at der er lavet en fornuftig aftale mellem foreningen og et kompetent og autoriseret kloakeringsfirma. Firmaet skal helst have erfaring i at vedligeholde og løse den slags opgaver, der er relevante i forhold til boligområder. Det kan eksempelvis være reparation af kloakken, hvis et rør har fået revner, huller eller forskydninger i leddene. Det kan nemlig føre til lækage, og bør repareres hurtigst muligt.

Det kan også være, at skaden skyldes en endnu værre årsag. Rotter. Her kan en professionel kloakmester, med ekspertise indenfor området, sikre, at I slipper af med de sygdomsbærende gnavere igen.

Den almindelige vedligeholdelse kan også udføres af et autoriseret kloakeringsfirma. For eksempel til spuling af afløbsrør og faldstammer samt tømning og rensning af vejbrønde og sandfang. Vejbrønde skal som hovedregel tømmes mindst én gang om året.

Autoriseret service til akvædukten

Et firma, der er værd at fremhæve, er Norva24. De er en veletableret og international virksomhed, med flere års erfaring i kloakarbejde til både private og erhverv.

De har autorisation fra Sikkerhedsstyrelsen. Derfor kan du være helt sikker på, at den pågældende opgave bliver løst efter reglerne og på den rigtige måde, uanset om det er til boligforeninger eller produktionsvirksomheder.

Den kloakmester, du vil blive mødt af, er kompetent og kvalificeret, med mange års erfaring indenfor sit specifikke kerneområde. Kloakmestrene bliver løbende opkvalificeret til de nyeste praksisser inden for deres vidensområde. På Norva24’s hjemmeside kan du se deres landsdækkende serviceområder, og læse mere om de ydelser, der tilbydes i dit boligområde. Hvis du er usikker på, om den pågældende opgave har brug for et autoriseret kloakfirma, kan du nemt kontakte deres lokaltelefon i dit område.