Lovgivningen omkring opbevaring af kemikalier og andre miljøfarlige spildrester og komponenter er meget striks af gode grunde, da man gerne vil sikre naturen og miljøet bedst muligt, så kemikalier og naturen ikke kommer i kontakt med hinanden, og man få destruereret eventuelle rester fra brug af kemikalier og lignende på den korrekte måde.

Ved mindre rester af kemikalier og for eksempel olie kan man opbevare disse i en spildbakke eller flere af samme slags, men når mængden begynder at blive af en anseelig størrelse, så rådes der på det kraftigste til at bruge en miljøcontainer. På den måde skåner man miljøet bedst muligt.

Som nævnt er reglementet på området med brug og opbevaring af kemikalier og olier meget striks og generelt forvirrende at finde rundt i, men det er alt sammen til gavn for vores omgivelser, som vi alle har et fælles ansvar for at bevare efter de bedste forudsætninger. Derfor skal man sætte sig grundigt ind i lovgivningen.

Således er det altid en smart metode af opbevare olie og kemikalier i en miljøcontainer under de forudsætninger, som loven foreskriver, så de bliver isoleret langt væk fra andre arbejdsområder og især naturen.

Der findes mange forskellige slags miljøcontainere, men der skal nok være en, der lever op til de lovkrav, du skal handle efter.